http://deel.biz/
http://www.varta-consumer.nl/nl-NL/Home.aspx
http://www.dynalogic.eu/nl/
http://www.fietskoeriers.nl/
http://www.jetverzendt.nl/
http://www.eurosped.nl/
https://www.direct-effect.nl/
http://www.logixbox.nl/

Het ziet ernaar uit dat tegen het jaar 2020 ongeveer 20 procent van al onze boodschappen online wordt gedaan. De wereld van logistieke dienstverleners zal daardoor snel veranderen. E-commerce speelt daarin een grote rol. ING Economisch Bureau bracht de ontwikkelingen rondom distributie in kaart.


Hi_Stadsdistributie-Cargohopper

Het toekomstige winkellandschap zal uit een kleiner aantal traditionele winkels en een groter aandeel andere aanbieders gaan bestaan. Denk aan meer horeca en andere ontspanningsplekken en meer ruimte voor afhaalpunten van elders bestelde goederen. Een belangrijke oorzaak is het uitdijende online winkellandschap. We bestellen steeds meer online waardoor sprake is van een transitie van fysiek naar online winkelen. Ondertussen bestellen we minder goederen per bestelling dan voorheen, maar bestellen we wel veel vaker dan in de beginjaren van e-commerce. Bovendien wil iedereen sneller dan snel dat pakje binnen hebben waardoor efficiënte oplossingen nodig zijn.

Door de ontwikkelingen in de retail wordt het fundament onder het traditionele businessmodel van distributeurs aangetast. Goederenstromen gaan anders lopen, maar opdrachtgevers worden door de opkomst van webwinkels voor een deel ook andere partijen, die zelf voor hun distributie zorgdragen en zo regelrechte concurrenten worden van de traditionele (grote) koeriersbedrijven. Wat betekent dat voor de goederenstroom in met name de stedelijke gebieden? Volgens ING Economisch Bureau wordt distributie in de dorpen en steden door al die kleine pakketjes die in een hoge frequentie afgeleverd moeten worden, nog fijnmaziger. Snelheid van levering wordt een steeds belangrijker criterium, al is het goed denkbaar dat consumenten in de toekomst juist een langere levertijd prima vinden als dat goedkoper voor hen is, zo stelt ING Economisch Bureau. Ons online winkelgedrag is overigens niet de enige reden dat distributie – en dan met name de stedelijke distributie – aan verandering onderhevig is. Ook het streven naar duurzame oplossingen voor het vervoeren van goederen speelt een grote rol. Tegelijkertijd groeit de vraag naar betere, efficiëntere logistieke oplossingen voor e-commerce.

Logistic concept flat banner production process from factory to

Kansen
Wat heeft de toekomst? Sectormanager Food & Retail van ING Dirk Mulder heeft de ontwikkelingen nauw in kaart gebracht. Mulder ziet twee bewegingen ontstaan in de distributie, met kansen voor nieuwe en bestaande logistieke partijen. “We zien een ontwikkeling waarin gemeenten steeds meer eisen stellen: grote vrachtwagens mogen bijvoorbeeld niet de binnenstad in en men let op de uitstoot van CO2.” Overheden sturen met regelgeving op maatschappelijke doelstellingen en de belangen lopen niet altijd parallel met die van het bedrijfsleven. Het nastreven van deze doelstellingen staat regelmatig op gespannen voet met efficiëntere stedelijke distributie. Juist nu de zendingsgrootte door de opkomst van e-commerce afneemt, knelt dit en wordt het businessmodel van distributeurs op de proef gesteld. Levering gebeurt bij veel winkels dagelijks en in steeds grotere mate ‘just in time’. Venstertijden (de tijden waarbinnen winkels bevoorraad mogen worden, red…) kunnen door vervoerders dan als knellend en inflexibel worden ervaren. Zo komt het veel voor dat vrachtwagens ‘s morgens tot 11 uur de stad in kunnen, terwijl winkeliers vaak niet voor half 10 aanwezig zijn om de goederen in ontvangst te nemen.

Uitdaging
Een complicerend feit voor veel logistieke bedrijven is dat Nederland een lappendeken van decentrale regels kent als het gaat om stedelijke distributie. Venstertijden verschillen bijvoorbeeld in al die gemeenten en de lokale overheid beslist hierover. Mogelijk zijn hier in combinatie met ‘vergroening’ slagen te maken. Bundeling en vermindering van het aantal voertuigen, fiscale stimuleringsmaatregelen maar ook het verruimen of laten vallen van venstertijden voor groene voertuigen, kunnen distributiepartijen helpen om vervoersmiddelen te ‘vergroenen’ en daardoor in te spelen op wat de markt, gemeenten dus, vraagt. Mulder: “Het betekent dat vervoer per kleine bestelwagens, liefst elektrisch, de scooter, nu al populair voor avondeten, maar ook vervoer op de fiets en bakfiets terrein kunnen winnen.”

Naast de kans voor schonere, stillere en efficiëntere oplossingen ziet Mulder een beweging naar nieuwe kansen voor bestaande oplossingen. “Er zijn al verschillende partijen die wat kunnen betekenen in de fijnmazige logistiek. Neem de thuisapotheken; zij kunnen een rol spelen in de retourlogistiek. Want retouren, dat gaat een belangrijk item worden. En zij kunnen dan meteen ook dat apparaat meenemen waar je vanaf wilt, zoals een kapotte koelkast. Er ontstaat ruimte voor bestaande partijen die we nu nog niet in beeld hebben.” Voor grotere distributeurs zijn er ook kansen, legt Mulder uit. “Voor groeiende webwinkels kunnen zij een aantrekkelijke partij worden. Immers, wie groeit gaat wellicht zijn distributie uitbesteden. Het is denkbaar dat kleine distributeurs meer in opdracht van grotere logistieke dienstverleners gaan werken. In een aantal gevallen hebben distributeurs zich al verbreed of gespecialiseerd, maar lang nog niet altijd zijn ze voorbereid op de toekomst.”

Tekst: Ellen kleverlaan

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail