http://www.keurmerk.info/
http://www.marktplaatszakelijk.nl/

Het midden- en kleinbedrijf is zich bewust van de kansen die het combineren van bestaande en nieuwe technologieën op het gebied van opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en ongestructureerde data met zich meebrengt, maar laten nog teveel mogelijkheden onbenut om data-gedreven te opereren. Die conclusie volgt uit de Big Data Survey 2015, een nieuw nationaal onderzoek naar de rol van data in het Nederlands bedrijfsleven.


Hi_BEELD-Big-data-open-data

Belangrijkste kenmerken van Big Data (4 v’s) zijn; volume (Volume), variëteit (Variety), snelheid (Velocity) en betrouwbaarheid (Veracity). De analyse van Big Data is vooral gericht op het vinden van data patronen en verbanden. Dit geeft organisaties de mogelijkheid om vooruit te kijken en vooraf al inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de bezettingsgraad en daar veel gerichter op te plannen. Hierdoor is het mogelijk om prestaties en dienstverlening naar de klant sterk te verbeteren.

“Aan de techniek ligt het niet. Data ligt bij wijze van spreken voor het oprapen”, aldus Walter van der Scheer van GoDataDriven. “Maar helaas zijn de datatoepassingen bij Nederlandse bedrijven nog teveel gericht op analyse in plaats van realtime voorspellingen.” Kleinere bedrijven, die vaak wel beschikken over businessanalisten, weten de stap naar voorspellende modellen doorgaans nog niet te zetten. ‘Zij blijven te veel hangen in analyse van vooral numerieke data, afkomstig van ‘voor de hand liggende bronnen zoals crm, webstatistieken en marketingdata vanuit e-mails en kassasystemen’, zo blijkt uit de Big Data Survey.

Draagvlak
De mogelijkheden met Big Data moeten wel aangestuurd worden. De onderzoekspartijen constateren dat succesvolle dataprojecten beginnen met een visie en ondersteuning vanuit de directie. Het zijn daarom nu nog met name grote bedrijven, met data scientists aan boord, die gebruik maken van de bestaande mogelijkheden vanuit het perspectief van kunstmatige intelligentie. Zij hanteren toepassingen met data uit rijkere bronnen zoals tekst, beeld en geluid. “Het draait nu om de organisatie, de vaardigheden en de werkwijze. Begin klein, bouw de technische infrastructuur op rondom een businesscase en bewijs de waarde aan de hand van een proof of concept’”, luidt het advies van Van der Scheer.

Bron: Twinklemagazine.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail