Bij e-commerce spelen dezelfde soort vragen als in de traditionele retail waar het voorraadbeheer en magazijnopslag betreft. Maar verschillen zijn er ook. Vijf antwoorden op prangende vragen van René de Koster, Hoogleraar Logistiek aan de Rotterdam School of Management.


Hi_Fotolia_74077489_Subscription_Monthly_M

Wat wordt precies verstaan onder voorraadbeheer en magazijnopslag?

“Voorraadbeheersing is het bepalen hoeveel voorraad er nodig is, op welk moment en op welke plaats. Dat wordt inzichtelijk met patronen in de bestellingen en hoeveelheid bestelde goederen. We noemen dat in de volksmond voorraadbeheer.Magazijnbeheersing gaat over hoe de voorraad vervolgens in te zetten om klanten te beleveren. Hieronder vallen de verzending en hoe die bij de klant terecht moet komen. Dat proces heet in de volksmond magazijnopslag.”

Hi_IMG_0266vkZijn deze processen anders voor webwinkels?

“Voorraden worden in de traditionele retail aan de winkels afgeleverd. In e-commerce echter direct aan de eindklant: de consument. In de traditionele retail betreft het grote hoeveelheden met vaak een groot aantal bestelregels, voor de gemiddelde webshop maar enkele of zelfs maar één product. Het transport is daardoor voor de webwinkel een stuk ingewikkelder. De keuze aan bedrijven die daarvoor de infrastructuur hebben is beperkt. Het uitleveren is ook een stuk lastiger. De consument zit aan het roer en bepaalt wanneer hij zijn spullen geleverd wil hebben.”

Ligt het dan niet voor de hand om voorraadbeheer en magazijnopslag te automatiseren?

“Bij het verzamelen van goederen en het klaarzetten van een bestelling is nog steeds een menselijke hand nodig. Geleidelijk worden wel steeds meer deelprocessen gemechaniseerd. Het is heel ingewikkeld om volledig geautomatiseerd de producten in de juiste volgorde uit het magazijn te halen en die op het juiste moment bij de klant af te leveren. Het automatiseren van dat proces loont dan ook alleen voor de grotere webwinkels.”

Wanneer is het rendabel om magazijnbeheer te automatiseren?

“Het hangt ook af van het soort product, maar onder de duizend orders per dag ligt automatiseren niet voor de hand. Bij kleine volumes is de investering gewoonweg te hoog.”

Hoe kan de kleine webwinkel dan toch processen optimaliseren?

“Voorraadbeheer is te optimaliseren door informatisering van het proces; er zijn verschillende tools om voorraadbeheer met ICT optimaal in te richten. Daarnaast zijn er veel goede hulpmiddelen voor in het magazijn. Bijvoorbeeld pick-by-light en pick-by-voice systemen of verzameltrucks waardoor je niet meer hoeft te lopen om de bestelling te verzamelen. Maar ook het optimaal inrichten van de stellingen in het magazijn kan enorm helpen om het proces te vergemakkelijken.”

Tekst: Tijdo van der Zee

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail